Taekwon-do ITF

Sięgnij z nami po tytuły mistrzowskie!

MUKS Stoczek 45 Białystok posiada licencję klubową Polskiego Związku Taekwon-do nr 33/99 wydaną w dniu 28 lutego 1999 r. Licencja uprawnia do udziału w zawodach organizowanych przez Polski Związek Taekwon-do oraz Okręgowe Związki Taekwon-do i kluby oraz we współzawodnictwie sportowym w taekwon-do, a także zawodach międzynarodowych taekwon-do ITF. Licencja jest ważna na czas nieokreślony. MUKS Stoczek 45 Białystok jest członkiem zwyczajnym PZTKD i wpisany jest do rejestru Związku pod numerem 96/z/98.

Nabór do sekcji taekwon-do przeprowadzany jest na początku roku szkolnego wśród uczniów Szkoły Podstawowej 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Białymstoku i innych szkół podstawowych. Treningi odbywają się w trzech grupach wg umiejętności sportowych zawodników:

  1. Początkująca
  2. Średniozaawansowana
  3. Zaawansowana

Zajęcia prowadzi Pani Bożena Zdanuczyk, nauczyciel wychowania fizycznego, trener II klasy taekwon-do, instruktor samoobrony z wieloletnim doświadczeniem w pracy trenerskiej. Zajęcia odbywają się w dużej albo średniej sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Białymstoku przy ul. Łagodnej 10.

Harmonogram zajęć w roku szkolnym 2021/22

 Dzień tygodnia  Godziny zajęć  Osoba odpowiedzialna  Grupa i miejsce prowadzenia zajęć
Poniedziałek 17.00 - 18.00 Bożena Zdanuczyk średnia 9-8 kup, s. 22
Poniedziałek 17.45 - 19.00 Bożena Zdanuczyk najstarsza stopnie 7-6 kup, s. 22/34
Poniedziałek 18.45 - 20.00 Bożena Zdanuczyk najstarsza stopnie 5-1 kup, s. 34
Wtorek 17.45 - 18.45 Bożena Zdanuczyk średnia 0-8 kup, s. 22
Wtorek 18.40 - 20.00 Mateusz Dederko najstarsza stopnie 7-1 kup, s. 34
Czwartek 17.45 - 18.45 Bożena Zdanuczyk średnia 0-8 kup, s. 22
Czwartek 18.45 - 20.00 Mateusz Dederko najstarsza stopnie 7-1 kup, s. 34

Klub co roku organizuje następujące zawody Taekwon-do:

  • Gwiazdkowy Turniej Taekwondo,
  • Mistrzostwa Województwa Szkół Podstawowych i Gimnazjów w Taekwondo.

Kontakt

MUKS Stoczek 45 Białystok

15-757 Białystok, ul. Łagodna 10
REGON 050520083, NIP 542-21-83-416
Bank Pekao SA 13 1240 5211 1111 0000 4927 1898
Jesteśmy organizacją pożytku publicznego
KRS 0000203588
 /Stoczek45        info@stoczek45.pl
  722 334 038        www.stoczek45.pl

  Ulotka MUKS Stoczek 45 Białystok